Wie wij zijn

De Twentse Caravan Club is een vereniging van actieve leden die samen korte en lange kampeerreizen maken in binnen- en buitenland. Langere reizen maken in het buitenland houden risico's in. Daarom wordt op reisdagen in groepjes van 2 equipes gereden volgens een geadviseerde route welke in het routeboek, dat iedere equipe uitgereikt krijgt, vastgelegd is.

Door in groepsverband te reizen kan men bij noodsituaties elkaar helpen en problemen die onderweg optreden verhelpen. Reizen in groepsverband houdt ook gezelligheid in, maar we geven elkaar altijd de nodige ruimte om het verblijf op de camping zelf in te vullen. 
De reizen worden gemaakt in het voor- en najaar en de reisduur is normaliter tussen de 4 en 7 weken. De reizen worden uitgevoerd in het voorjaar en in het najaar.

Twee keer per jaar, de 1e dinsdag van april en de 1e dinsdag in november, worden de reizen voor het komende seizoen gepresenteerd op een te houden reizenbeurs. Hier kan men zich aanmelden voor een reis.

Op 13 april 1987 is de caravanclub opgericht. De club is onder de naam van "Twentse Caravan Club" ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Enschede. De vereniging beschikt over statuten, een huishoudelijk- en een reisreglement.

Doelstelling

De Twentse Caravan Club is een vereniging die tot doel heeft het bevorderen van het kampeertoerisme.

Deze doelstelling proberen we te bereiken door het organiseren van groepsreizen, meestal buiten het vakan­tieseizoen, naar landen en streken, die wat verder van onze woon­plaats verwijderd liggen en waar men op eigen houtje niet zo gemakkelijk naar toe gaat, omdat we dat toch een beetje riskant vinden. De reizen worden in de vorm van toertochten gemaakt, waarbij men 1 of meerdere nachten op een camping verblijft.

Het periodiek (4x per jaar) uitgeven van een clubblad, waarin nieuwe en gemaakte reizen grote aandacht krijgen en waar u verder alle informatie kunt vinden, die voor u belangrijk of interessant kan zijn.

Alle activiteiten worden door en voor de leden als vrijwilliger uitgevoerd. De club heeft geen betaalde krachten.

Geschiedenis

Aan het eind van de jaren '80 gingen veel mensen om verschillende redenen met vervroegd pensioen.
Een oproep in de regionale krant door één van hen, om gezamenlijk verre reizen te maken, riep zoveel reacties op, dat op 13 april 1987 de "Twentse Caravan Club 55+" werd opgericht.
De naam is inmiddels gewijzigd in "Twentse Caravan Club".