De Twentse Caravan Club

Iedereen, woonachtig in Twente en naastgelegen regio's kan lid worden van de vereniging. Indien u zich na 1 oktober aanmeldt, is alleen het entreegeld verschuldigd en hoeft voor het lopende jaar geen contributie te worden betaald.  U kunt wel aan de clubactiviteiten gedurende het laatste kwartaal deelnemen. U krijgt het clubblad van december en alle verdere informatie voor de ledenvergadering etc. toegestuurd.
Contributie wordt geïnd via automatische incasso.
Bij deelname aan een reis betaalt u € 200,- als inschrijfbedrag (eerste aanbetaling van de totale reissom) per equipe.           
    
Bent u geïnteresseerd en wilt u lid worden, dan verzoeken wij u om het aanmeldformulier leden te downloaden en ingevuld te sturen naar het secretariaat van de Twentse Caravan Club.
Het totale bedrag (entreegeld + contributie) wordt nadat de inschrijving is ontvangen automatisch van uw bankrekening afgeschreven.
Na ontvangst van uw aanmeldingsformulier ontvangt u een eigen inlogcode voor het ledendeel van de site waar u alle relevante informatie die voor de leden van belang zijn aantreft, dan wel kunt downloaden.
 
                  
               Onze tarieven
               Per 1 januari 2021 gelden de volgende tarieven:
               Lidmaatschap per persoon                €    30.-
               Inschrijfgeld per persoon                   €   10.-
               Inschrijfbedrag per reis per equipe     €  200.- (deel van de totale reissom)          
 
 Wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met de secretaris (zie 'Home/contact')